HAKKIMIZDA

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu SANKON uluslararası ve ekonomik bir sivil toplum kuruluşudur. Bünyesinde her görüşten yatırımcılar, sanayiciler, iş kadınları ve iş adamları bulunmaktadır.

SANKON Genel Başkan’ı yönetimden tam yetkili olup, kuruluşun yönetim kurulundan sonra etkili ve yetkili birimi Genel Başkanlık makamıdır. SANKON Yönetim Kurulu üç yılda bir Ankara’da yapılan seçimle belirlenir ve söz konusu Yönetim Kurulu, Başkan, Başkan Yardımcıları, ayrıca konularında uzman, Başdanışmanlar ve Danışmanlardan oluşmaktadır. Kuruluşun Genel Merkez Yönetimi ise Genel Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri, Yüksek İstişare Kurulu, Sektör Komisyonları ve Dış İlişkiler Kurulundan oluşmaktadır.

Türkiye, Türk Cumhuriyetleri, Arap Devletleri, Afrika Devletleri, Balkan Devletleri, Latin Amerika Ülkeleri ve Avrupa Devletleri başta olmak üzere, çoğu egemen devlet ve bağımsız ülkede kuruluşa ait toplamda 193 temsilcilik bulunmaktadır.

SANKON temsilcileri, Genel Merkez ile koordineli bir şekilde, söz konusu ülkelerde, ulusal ve uluslararası çapta projeler yürüten yatırımcıları, Türkiye’de faaliyet gösteren, aktif iş kadınları ve iş adamlarından oluşan sanayicilerle bir araya getirmekte önemli rol oynamaktadır.  SANKON, söz konusu kurum, birim ve firmaların arasında ulusal ve uluslararası işbirliklerinin önüne geçen olası bürokratik engelleri minimuma İndirgemeye yönelik ortak bir platform oluşturmaktadır ve görevini ayrım yapılmaksızın, her zaman kazan-kazan ilkesine bağlı kalarak sürdürmektedir.

SANKON’un ayrıca amacı, kadınları ve erkekleri sosyo-ekonomik anlamda, toplumun her alanında görünür kılmak ve iş dünyasında etkili ve yetkili hale getirmektir. Böylece iş ve meslekleri ile ilgili konularda bireylerin gelişmelerine katkı sağlamak, cinsiyet ayrımı yapmaksızın iş dünyasında kadın ve erkek eşitliği dengesini korumak, ulusal ve uluslararası camiada iş kadınları ve iş adamlarının eşit şartlar altında rekabetlerini dengelemek, iş kadınları ve iş adamlarının, uluslararası camiada yatırımlar yapmalarının önünü açmaktır.

SANKON iş dünyasını uluslararası platformda temsil eden bir sivil toplum kuruluşudur. Dolayısıyla kuruluşun en önemli amaçlarından biri uluslararası arenada Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devletler ve milletler arasında, ithalatı ve ihracatı artırmak, Devletler ve Milletler arasında ticari ilişkiler kurmak ve var olan ilişkileri güçlendirmektir.

SANKON, Türkiye’nin bölgede ve dünyadaki diğer devletler ile olan ilişkilerini ulusal ve uluslararası arenada güçlendirmeyi ve bunun için de ticari ve ekonomik zirvelerin düzenlenmesini ön görmüştür.

SANKON, başta ekonomik ilişkiler olmak üzere ülkeler arasında güçlü bağlar kurarak, sanayici işkadınları, işadamları ve yatırımcıları bir araya getirerek ortak projelere uygun zemin hazırlamaktadır ve hükümetimizin de desteklediği kazan-kazan ilkesi çerçevesinde ulusal ve uluslararası projelerin hayata geçirilmesinde önemli rol oynamaktadır.

Bununla birlikte, SANKON Türkiye’de ve diğer dünya ülkelerinde yardıma muhtaç milletlere ve devletlere din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın her türlü insani yardım kampanyalarının başlamasına öncülük eder.

SANKON Türkiye’de kamu yararına, insanlık yararına, kadınlarımız, gençlerimiz ve engelli vatandaşlarımız için sosyal sorumluluk projeleri yapar ve bu kapsamda yapılan sosyal sorumluluk projelerine maddi ve manevi katkı sağlar. Konfederasyonumuz Türkiye’de ve Dünya’da Barış’a katkı sağlamak için organizasyonlar yapar.