• 21 Aralık 2021
  • Portal
  • 0

GTS’ye göre ihracatımız Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 33,44 oranında artarak 21 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

GTS’YE GÖRE KASIM AYINDA İHRACATIMIZ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE %33,44 İTHALATIMIZ İSE %26,73 ORANINDA ARTTI.

2021 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre;

  • İhracat, % 33,44 artarak 21 milyar 468 milyon dolar,
  • İthalat, % 26,73 artarak 26 milyar 794 milyon dolar,
  • Dış ticaret hacmi, % 29,63 artarak 48 milyar 263 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise % 80,1 olmuştur.

GTS’ye göre ihracatımız Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 33,44 oranında artarak 21 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu değer ile tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı gerçekleşmiştir.  Kasım ayında ithalatımız ise bir önceki yılın aynı ayına göre %26,73 artışla 26 milyar 794 milyon dolar olmuştur. Kasım ayında dış ticaret hacmimiz bir önceki yılın aynı ayına göre % 29,63 artarak 48 milyar 263 milyon dolar olmuş, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise % 80,1 olarak gerçekleşmiştir.
2021 yılı üçüncü çeyreğinde ihracatımız, geçen yılın aynı çeyreğine göre %29,2 oranında artış ile 55 milyar 974 milyon dolar olarak gerçekleşirken 2021 yılı son çeyreğine ait Ekim-Kasım aylarında ihracatımız geçen yılın aynı ayları toplamına göre  %26,5 oranında artış ile 42 milyar 261 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatta gözlenen bu güçlü performans ekonomik büyümenin itici gücü olmaktadır. Nitekim 2021 yılı üçüncü çeyreğinde Gayrisafi Yurt İçi Hâsılada (GSYH) bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,4 oranında artış gerçekleşmiş olup net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 6,8 yüzde puan olmuştur.
 
2021 yılının Ocak-Kasım döneminde ihracatımız, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla  %33,82 artışla 203 milyar 141 milyon dolara ulaşmıştır. 2021 yılının Ocak-Kasım döneminde dış ticaret hacmimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre % 27,67 artarak 445 milyar 469 milyon dolar olmuş, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise % 83,8 olarak gerçekleşmiştirDış ticaret açığı Ocak- Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,55 oranında azalarak 39 milyar 186 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

GTS’YE GÖRE KASIM AYINDA ALTIN HARİÇ İHRACATIMIZ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE % 29,44, ALTIN HARİÇ İTHALATIMIZ İSE % 43,73 ORANINDA ARTTI.

Altın ticareti hariç tutulduğunda, 2021 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre;

  • İhracat, % 29,44 artarak 20 milyar 771 milyon dolar,
  • İthalat, % 43,73 artarak 26 milyar 690 milyon dolar,
  • Dış ticaret hacmi, % 37,11 artarak 47 milyar 461 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise % 77,8 olmuştur.

İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın ticareti hariç tutulduğunda, Kasım ayında altın hariç ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre % 29,44, altın hariç ithalatımızın ise %43,73 oranında arttığı görülmektedir. Bununla birlikte,  işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın dış ticareti hariç olarak bakıldığında Kasım ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının % 77,8 olduğu anlaşılmaktadır.
 
Enerji ticareti hariç tutulduğunda,  Kasım ayında enerji hariç ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre % 30,87 oranında arttığı, enerji hariç ithalatımızın ise %9,19 oranında arttığı görülmektedir. Bununla birlikte,  enerji hariç dış ticaret olarak bakıldığında Kasım ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının % 101,2 olduğu anlaşılmaktadır.
 
KASIM AYINDA EN FAZLA İHRACATI GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FASIL “MOTORLU KARA TAŞITLARI” OLDU
 
“Motorlu Kara Taşıtları” faslında ihracatımız Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 9,01 azalışla, 2 milyar 162 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Kasım ayında en fazla ihracat yaptığımız diğer fasıllar ise sırasıyla % 9,93 artışla “Kazanlar ve Makinalar” (1 milyar 740 milyon dolar) ve % 173,74 artışla “Kıymetli taşlar, kıymetli metaller” (1 milyar 539 milyon dolar) olmuştur.
 
 EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKE ALMANYA
 
Kasım ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla Almanya (1 milyar 751 milyon dolar), İngiltere (1 milyar 478 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 365 milyon dolar) olurken, ithalatta ise ilk üç sırayı Çin (3 milyar 38 milyon dolar), Rusya (2 milyar 965 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar 867 milyon dolar) almıştır. Kasım ayında ihracatçılarımız 216 farklı ihracat pazarına ulaşmayı başarmıştır. 
 
EN BÜYÜK İLK 3 İHRACAT PAZARIMIZ TOPLAM İHRACATIMIZIN %21,40’INI OLUŞTURDU
 
Kasım ayında GTS’ ye göre en fazla ihracat yaptığımız ilk üç ülke olan Almanya, İngiltere ve ABD’ye yönelik ihracatımız toplam aylık ihracatımızın % 21,40’ını oluştururken, en fazla ithalat yaptığımız ilk üç ülke olan Çin, Rusya Federasyonu ve Almanya’nın aylık ithalatımızdan aldığı pay ise % 29,37 olarak gerçekleşmiştir.
 
Bakanlığımız tarafından belirlenen  “Ticarette Yeni Yol Haritası” çerçevesinde potansiyel pazarlarımıza, 2021 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre Libya’ya ihracatımız %84,1 oranında, İsviçre’ye ihracatımız  %86,9 oranında, BAE’ye %103,5 oranında ve Mısır’a ise 74,3 oranında artış gösterdi.
 
Geçen yılın aynı ayına göre 2021 yılı Kasım ayında görülen İtalya’ya %40,5’lik, İspanya’ya %39,2’lik, Hollanda’ya %34,9’luk, Bulgaristan’a %63,8’lik ve Ukrayna’ya %61,7’lik ihracat artışları dikkat çekmektedir.
 
Kasım ayında Avrupa Birliği ülkelerine yapmış olduğumuz ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 27,9 artışla 8 milyar 537 milyon dolar olurken söz konusu ülkelere yapmış olduğumuz ihracat toplam ihracatımızın % 39,8’ini oluşturmuştur.

DIŞ TİCARETTE EN ÇOK KULLANILAN TAŞIMA ŞEKLİ DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞI OLDU
 
2021 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat “Deniz Yolu” (12 milyar 221 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla “Kara Yolu” (6 milyar 290 milyon dolar) ve “Hava Yolu” ulaşımı (2 milyar 312 milyon dolar) izlemiştir.
 
İthalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat “Deniz Yolu” (15 milyar 174 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla “Kara Yolu” ulaşımı (4 milyar 746 milyon dolar) ve “Hava Yolu” (2 milyar 10 milyon dolar) takip etmiştir.
 
İHRACATTA EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÖDEME ŞEKLİ MAL MUKABİLİ OLDU
 
2021 yılı Kasım ayında ihracatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ihracat “Mal Mukabili Ödeme” (13 milyar 809 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini “Peşin Ödeme” (3 milyar 494 milyon dolar) ve “Vesaik Mukabili Ödeme” (1 milyar 874 milyon dolar) takip etti.
 
İthalatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ithalat “Mal Mukabili Ödeme” (16 milyar 211 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini “Peşin Ödeme” (6 milyar 318 milyon dolar) ve “Vadeli Akreditif” (1 milyar 607 milyon dolar) izlemiştir.
 
TİCARETİN EN KOLAY VE GÜVENLİ YAPILDIĞI ÜLKE OLMA YOLUNDA ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ
 
Bakanlık olarak ülkemizin en kolay ve en güvenli ticaretin yapıldığı ülke olma amacı doğrultusunda geliştirmiş olduğumuz “Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması” başarıyla devam ediyor. Söz konusu uygulama kapsamında ihracatta yerinde gümrükleme, ithalatta yerinde gümrükleme, izinli gönderici ve izinli alıcı gibi birçok kolaylıktan faydalanarak rekabet güçlerini artırmayı başaran 583 firma, 2021 yılı Kasım ayında toplam ihracatımızın %26,71’ini, toplam ithalatımızın ise %39,24’ünü oluşturmuştur.  Bakanlığımızın sunduğu yukarıda belirtilen kolaylaştırıcı dış ticaret uygulamalarından faydalanan firmalarımızın toplam dış ticaret hacmi 2021 yılı Kasım ayında 16 milyar 246 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. (5 milyar 733 milyon dolar ihracat, 10 milyar 513 milyon dolar ithalat).
 
DIŞ TİCARETİMİZİ TL İLE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ
 
Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla yerli ve milli para birimimizin dış ticaretteki kullanımını artırmaya devam ediyoruz. Kasım ayında milli paramızla ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 188 olurken aynı dönemde 128 ülkeyle ithalat işlemlerimizi Türk Lirası ile gerçekleştirilmiştir.
2021 yılının Kasım ayında Türk Lirası ile yapmış olduğumuz dış ticaretin toplamı 21 milyar 167 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bunun 7 milyar 833 milyon TL’lik kısmı ihracat, 13 milyar 334 milyon TL’lik kısmı ithalat olmuştur.
 
AKTİF FİRMA SAYISI ARTTI
 
Ülkemizde faaliyet gösteren aktif firma sayısı 2021 yılı Kasım ayı itibariyle bir önceki aya göre 7 bin 346 artışla 2 milyon 72 bin 853 olurken, limited şirketler toplam aktif firmaların % 47,4’ünü oluşturmuştur. Bakanlık olarak tüketici fiyatlarındaki istikrarı sağlamak ve tüketicilerimize güven sağlamak için geliştirdiğimiz ve başarıyla uyguladığımız Hal Kayıt Sistemi’ne kayıtlı kişi sayısında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %7’lik yükseliş kaydedilirken sistemdeki bildirim sayısı ise 16 milyon 801 bin 924 olarak gerçekleşmiştir. 

Kasım ayı veri bülteni için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir