• 8 Ocak 2024
  • Portal
  • 0

Ankara İthalat ve İhracat Federasyonu Genel Başkanı Hilal Amil tarafından 2024 yılı ithalat ve ihracat ile ilgili yapılacak çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı.

Hilal Amil, yapmış olduğu yazılı açıklamada; “Türkiye yüzyılında ekonomimizin büyümesi ve gelişmesi açısından ihracatın önemi tartışmasız son derece önemlidir. Yapılan çalışmalar, genel olarak, ihracatın ekonomi üzerinde pozitif doğrudan ve dolaylı etkilerinin olduğunu göstermiştir. İthalat açısından bakıldığında ise ithalatın milli gelir üzerinde negatif bir doğrudan etkisinin olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra hammaddenin, ara ve sermaye mallarının ithalatıyla tedariki sayesinde yurt içinde üretim artışının sağlanacağı ve teknoloji ithalatı vasıtasıyla da üretimde verimlilik artışı sağlanarak ithalatın ekonomik büyüme üzerinde pozitif dolaylı etkilerinin olabileceği mümkündür. Bu nedenlerle ithalat ve ihracata yönelik çalışmalara büyük önem veriyoruz.” dedi.

Hilal Amil, açıklamasının devamında; “2023 yılında ülkemiz ihracat alanında rekor kırmıştır. Dolayısıyla, ihracatta çıta fevkalede yükselmiştir. 2024 yıllında da devletimizin ihracatın artırılmasına yönelik politikalarına Ankara İthalat ve İhracat Federasyonu olarak katkı sağlamayı düşünüyoruz. Afrika, Orta Doğu, Asya, Avrupa ve Amerika ülkeleri ile olan ticaretimizi üye şirketlerimiz vasıtasıyla artırarak, ülkemizin ihracat ve ithalatına katkı sağlamayı düşünüyoruz. Bu doğrultuda dünya devletlerinin Ankara Büyükelçilikleri ile işbirliği içerisinde, ülkemizin ve yurt dışındaki devletlerin ticaret odalarının, sivil toplum kuruluşlarının ve şirketlerinin katılacağı ekonomik iş forumları, fiziki ve on-line konferanslar ve toplantılar düzenleyeceğiz. Ayrıca, yurt dışına kalabalık heyetlerle ziyaretler gerçekleştireceğiz ve bir çok sektörde ikili anlaşmalar yapacağız.” dedi.