• 8 Ağustos 2020
  • Portal
  • 0

Bilindiği üzere son dönemde mal ya da hizmet ile ilgili kaynaklara kolayca ulaşılabilmesi vemaliyetlerin düşük olması, nedeniyle internet ya da telefon yoluyla mesafeli satışların işlem hacminde artış kaydedilirken, tüm dünyayı olumsuz etkileyen COVİD-19 pandemi döneminde Türkiye’de internet ve telefon yoluyla alışverişe yönelik talebin arttığı görülmüştür.
Güvenilir firmalardan yapılan mesafeli alışverişler çeşitli kolaylıkları beraberinde getirirken,güvenilir firmalardan yapılmayan alışverişlerde ise tüketicilerimizbazı sıkıntılar ile karşı karşıya kalmaktadır.
Son dönemde Bakanlığımıza elektronik ortamda yapılan satışlara yönelik şikayetlerde de artış görülmektedir.
Bu kapsamda tüketicilerimizden Bakanlığımıza “satın alınan ürünlerin azami süresinde teslim edilmemesi, talep edilen ürünlerin yerine başka ürünlerin gönderilmesi, internet sitelerinde stokta bulunmayan ürünlerin satılması ve stokta kalmadığı gerekçesiylesözleşmenin tek taraflı feshi, tüketicilere cayma hakkının kullandırılmaması, cayma hakkının kullanıldığı durumlarda bedel iadesinin hiç ya da mevzuatta düzenlendiği şekil ve sürede yapılmaması,kargo şirketlerinin zamanında teslimat yapmaması” gibi çok sayıda şikayet iletilmiştir.
Firmaların mesafeli satış işlemlerine ilişkin tüketici başvurularında Bakanlığımızca şikayete konu şirketten bilgi, belge ve açıklama talep edilmekte,  tespit edilen aykırılığın türüne göre idari yaptırıma konu olmayan ancak tüketici aleyhine olan uygulamalara ilişkin, şirkete mevzuat hükümlerine uygun davranması yönünde uyarı yapılmaktadır. Tüketicilere de yasal hakları ve kullanımı hususunda bilgi verilmektedir.
Bakanlıkça idari yaptırıma konu aykırılık tespitinde ise, Ticaret İl Müdürlükleri ya da Bakanlık Müfettişleri tarafından gerekli denetimler yapılarak, ilgili mevzuat uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır.
Bu doğrultuda, 6502 sayılı Kanunun yürürlüğe girmiş olduğu 2014 yılı ile 2020 yılı arasındaki dönemde, mesafeli yöntemle satış yapan 76 şirket nezdinde Bakanlığımızca yapılan denetim sonucunda tespit edilen aykırılıklar için toplam 216.068.467 TL idari para cezası verilirken, 2020 yılının ilk 7 ayında 8 firma hakkında 6.255.538 TL tutarında ceza uygulanmıştır.
Ayrıca, faaliyetleri suç teşkil ettiği düşünülen firmalar hakkında ise Savcılıklara suç duyurusunda bulunulmakta ve erişim engeli talep edilmektedir.
Diğer taraftan, mesafeli yöntemle satış yapılan mal ve hizmetlerin reklam ve tanıtımlarında tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı ifadelere yer verilmesi ya da haksız ticari uygulama niteliği taşıyan satış ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması durumunda, Bakanlığımız bünyesinde bulunan Reklam Kurulu da re’sen ya da şikayet bağlı olarak inceleme yapmakta sonucunda idari para cezası ve durdurma kararı gibi yaptırımlar uygulanmaktadır.
Tüketiciler mağduriyet yaşamamak için alışverişlerinde nelere dikkat etmeli?
Mesafeli yöntemle alışveriş yapılırken tüketicilerimizin mağduriyet yaşamamaları için şu hususlara dikkat etmesi önem taşımaktadır:
– Firmalar hakkında ön araştırma yapılmalı
İnternet veya telefon ile alışveriş yapılmasına karar verilmesi durumunda satıcı hakkında arama motorlarında kısa bir ön inceleme yapılması, gerekirse şikayetleri incelemek alışveriş yapılacak firma hakkında tüketiciye fikir verecektir.
-Satın alınacak mal veya hizmetin fiyatına dikkat edilmeli
Mesafeli yöntemin tüketicilere sağladığı avantajlardan biri de, satın alınması planlanan malın veya hizmetin fiyatı ve teknik özelliklerini birçok mecradan araştırabilme kolaylığı sağlamasıdır. Bu sebeplemal veya hizmetin yaklaşık fiyatının öğrenilmesi, gerçekçi olmayan fiyatlara veya indirimlere dikkat edilmesi, çoğu mağduriyetin önüne geçecektir.
-Satıcı bilgileri kontrol edilmeli
Alışveriş yapılması düşünülen internet sitesinde satıcının ticari unvanı, adresi, sabit telefonu, MERSİS numarası, ETBİS kaydı,Güven Damgası bilgileri gibi bilgilerin olup olmadığı kontrol edilerek alışveriş yapılmalıdır.
-Sahte sitelere dikkat edilmeli
İnternet sitesinin adı adres çubuğunda her zamanki gibi görünmüyorsa, sahte veya taklit bir site olması ihtimaline karşın site adının kontrol edilmesi önem taşımaktadır.
-Sosyal medya tanıtım ve ilanları satıcının kendi sitesinden kontrol edilmeli
Sosyal medyada gezinirken tüketicinin karşısına çıkan tanıtım ve ilanlara karşı, sitelerin taklit olması ihtimaline karşı, satıcının kendi sitesinden ürün kontrol edilmelidir.
-Güvenlik ayrıntılarına dikkat edilmeli
İnternet üzerinden alışveriş yapılmasına karar verilmesi durumunda SSL sertifikası, 3D security veya sanal kartla ödeme gibi detaylara dikkat edilmelidir.
-Ön bilgiler incelenmeli
Ödeme yapmadan önce mutlaka ön bilgiler okunmalıdır. Mesafeli sözleşmelerin ayrılmaz bir parçası olan ön bilgileri görmeden veya ayrıntılı okumadan ödeme yapmamak da çoğu mağduriyeti önleyecektir. Satıcı unvanı, adresi, iletişim bilgileri, mal veya hizmetin ödenecek toplam tutarı, cayma hakkına ilişkin ayrıntılar ve hak arama yolları bu bilgilerden bazılarıdır.
Mağduriyet yaşanması durumunda yapılması gerekenler:
Öte yandan tüketicilerin mesafeli satışlarda mağduriyet yaşaması durumunda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun tarafından uyuşmazlıkların çözümünde yetkili kılınan “Tüketici Hakem Heyetleri” ile “Tüketici Mahkemeleri” nezdinde uyuşmazlık yaşanan miktara göre hak arama yoluna gitmeleri önem arz etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir