• 23 Ocak 2024
  • Portal
  • 0

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezi Ankara’da olup, Türkiye’nin 81 şehrinde ve Birleşmiş Milletler örgütüne üye 193 dünya devletinin başkentlerinde temsilcilikleri bulunan, Afrika kıtasında, Arap yarımadasında, Orta Asya Türk devletlerinde, Avrupa kıtasında, Asya kıtasında, Pasifik ve Karayip ülkelerinde faaliyet gösteren, Türkiye ile dünya devletleri arasında ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerine katkı sağlamak amacıyla düzenli olarak faaliyette bulunan, Türkiye ile dünya devletleri arasında fiziki ve on-line iş forumları, konferanslar ve toplantılar yaparak ekonomiye büyük katkılar sağlayan, yurt dışına Türk şirketlerini yollayan, aynı şekilde yurt dışından ülkemize yabancı şirketleri getiren, bünyesinde 25.000’den fazla yurt içi ve yurt dışı üye şirketleriyle uluslararası ekonomik bir sivil toplum kuruluşu olan SANKON, 2024 yılında Latin Amerika ülkelerine ihracat hedefini 3 milyar dolar olarak belirledi.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı iş adamı Uğur Çelebioğlu, 2024 yılında 18 Latin Amerika devletine 3 milyar dolar ihracat yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

Uğur Çelebioğlu, yönetim kurulu adına yapmış olduğu yazılı açıklamasında; “Latin Amerika bölgesi, 629 milyon nüfusu, yaklaşık 5 trilyon ABD Doları seviyesindeki gayri safi yurtiçi hasılası, Brezilya ve Meksika gibi yükselen önemli ekonomileri ile sahip olduğu zengin doğal kaynakları ve yeraltı kaynaklarıyla büyük fırsatlar sunan, önemli bir ticaret alanıdır.” dedi.

Çelebioğlu, açıklamasında; “Latin Amerika ülkeleri ile uzun yıllar boyunca coğrafi uzaklık ve karşılıklı bilgi eksikliği gibi etkenlerle potansiyelin altında kalan ilişkiler son yıllarda önemli bir ivme kazandı. Bu değişim, ticari ilişkilere de yansıdı. Bir çok sektörde karşılıklı kazan-kazan politikası doğrultusunda taraflar arasında çeşitli anlaşmalar yapıldı. Sektör çeşitliliğine Türk dizilerini örnek verebiliriz. Bu da göstermektedir ki Latin Amerika devletleri ile bir çok sektörde iş birliği potansiyeli bulunmaktadır. Türk dizileri de bu bölgede son zamanlarda çok izlenmeye başlandı ve ülkemizin tanıtımında etkin rol oynayarak, ekonomik ve ticari ilişkilerimize olumlu katkı sağladı. Gelinen bu noktada Türkiye’nin, bölgede Şili ve Venezuela ile serbest ticaret anlaşması (STA) bulunuyor. Bölge ülkelerinin yanı sıra Karayip Topluluğu (CARICOM), Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ve Pasifik İttifakı gibi ekonomik bütünleşmeyi ve ortak pazar kurmayı hedefleyen bölgesel örgütlerle ilişkilere de önem veriyoruz. Bu küresel aktörlerle yapmış olduğumuz iş birliğini bundan sonraki süreçte daha da geliştirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Çelebioğlu, açıklamasında; “SANKON üyesi şirketlerimiz, her sektörde Latin Amerika ülkelerine 2024 yılında 3 milyar dolar ihracat yapmayı hedeflemektedir. Kuruluş olarak, Türkiye ile Latin Amerika devletleri arasında ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla, SANKON ve Latin Amerika devletleri Ankara Büyükelçilikleri işbirliği ile fiziki ve on-line iş forumu konferansları yapmayı planlıyoruz.” dedi.

Çelebioğlu, açıklamasında; “Türk şirketleri olarak, Latin Amerika devletleri ile aramızdaki ekonomik ve ticari ilişkilerimizi SANKON kuruluşu ile Latin Amerika Devletleri Ankara Büyükelçilikleri arasındaki işbirliği ile kuruyoruz ve yürütüyoruz. Genel Başkanımız Ferudun Cevahiroğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile Latin Amerika devletleri arasında ekonomik ve ticari ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin de destek ve katkılarıyla, Latin Amerika Devletleri Ankara Büyükelçilikleri organizasyonu ile Latin Amerika kıtasında bulunan devletlere her alanda faaliyet gösteren çok sayıda şirketlerimizle önümüzdeki günlerde ziyaret gerçekleştirecektir.” dedi.

Çelebioğlu, açıklamasının devamında; “SANKON kuruluşu, Latin Amerika kıtasında bulunan 18 adet devletin tamamında temsilcilikleri vasıtasıyla faaliyette bulunmaktadır. Latin Amerika kıtasında faaliyette bulunduğumuz 18 adet Latin Amerika devleti Arjantin, Bolivya, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaika, Kolombiya, Küba, Meksika, Nikaragua, Paraguay, Peru, Şili, Uruguay ve Venezuela devletleridir.” ifadelerini kullandı.