• 26 Şubat 2024
  • Portal
  • 0

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) kuruluşu üyesi olan ve merkezi Ankara’da bulunan, Ankara Enerji ve Madencilik Federasyonu Başkanlığı’na, Olağanüstü Genel Kurul’da iş insanı İzzettin Güngör seçildi.

SANKON kuruluşuna üye olan, Ankara Enerji ve Madencilik Federasyonu, Olağanüstü Genel Kurulu’nu Ankara’da bulunan federasyon merkezinde yaptı. Olağanüstü Genel Kurul’da 500 delegasyonun oy kullandığı seçimi, iş insanı İzzettin Güngör kazanarak, federasyonun yeni başkanı seçildi.

Ankara Enerji ve Madencilik Federasyonu’nda yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da yeni başkan seçilen iş insanı İzzettin Güngör, Genel Kurul’da yapmış olduğu konuşmasında; “seçimde tüm delegelerin oylarıyla, oy birliğiyle beni bu önemli göreve layık gören tüm delegelere şükranlarımı sunuyorum ve çok teşekkür ediyorum. Yarından itibaren yönetim kurulum ve şahsım çalışmalara başlayacağız. Faaliyetlerimiz sadece ülkesel değil, küreseldir. Enerji ve madencilik alanında SANKON üyesi Türk şirketleriyle, Afrika, Asya, Ortadoğu, Türk Cumhuriyetleri, Latin Amerika, Balkanlar ve Avrupa’da tüm enerji ve madencilik sektörlerinde faaliyet göstereceğiz. Ekonomik kalkınmanın bir numaralı hammaddesi enerjidir. Bu anlamda en stratejik sektör olan enerjinin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Ülkelerin kalkınma, refah ve gelişmelerini sağlamada en önemli etken olan enerji, son dönemde uluslararası arenada en stratejik araçlardan biri haline gelmiştir. Enerji kaynaklarına sahip olmak, enerji üretebilmek ve elde edilen enerjiyi pazara ulaştıracak taşıma yollarını kontrol altında tutmak, günümüzde devletlerin dış politika yapımında ağırlık verdikleri konular arasındandır. Bunun yanında madencilik sektörü, sanayi, enerji, endüstri ve inşaat sektörlerinin, temel girdilerini oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkelerin geçmişine bakıldığında madenciliğin pozitif katkısının ne derece önemli olduğu görülecektir. Enerji ve madencilik sektörleri, bir ülkenin üretiminin, sanayileşmesinin ve ekonomisinin en temel taşlarıdır. Dolayısıyla da bir ülkenin refahını da doğrudan belirler. Bu nedenle ülkemizin ve milletimizin geleceği ve refahı için, Ankara Enerji ve Madencilik Federasyonu olarak, küresel düzeyde enerji ve madencilik sektörlerinde faaliyetlerde bulunacağız. dedi.

İş insanı İzzettin Güngör, açıklamasının devamında; “Ankara Enerji ve Madencilik Federasyonu Yönetim Kurulu adına, SANKON’un bir alt kuruluşu olarak, tam bağlılığımızı ve birlikteliğimizi bildiririz.” dedi.